Showing 10 of 283280 results

 • SAMP Sample 1

  Xin Changpeng, PICB,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES001119

 • SAMP Sample 3

  Xin Changpeng, PICB,

  Organism

  Mus musculus 

  Subject type

  Animalia 

  OES001121

 • SAMP Sample 2

  Xin Changpeng, PICB,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES001122

 • SAMP Sample 4

  Xin Changpeng, PICB,

  Organism

  Mus musculus 

  Subject type

  Animalia 

  OES001123

 • SAMP native individuals in Malaysia

  Deng Lian, PICB,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES001410

 • SAMP LHPI-2T

  XU Hongen, zhengzhou university,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES015733

 • SAMP LHPI-2P

  XU Hongen, zhengzhou university,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES015734

 • SAMP ZHCH-P

  XU Hongen, zhengzhou university,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES015735

 • SAMP ZHCH-T

  XU Hongen, zhengzhou university,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES015736

 • SAMP LHPI-2T

  XU Hongen, zhengzhou university,

  Organism

  Homo sapiens 

  Subject type

  Human 

  OES015738

ORGANISM